תנאי שימוש באתר

השימוש במערכת הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה האתר לחבריו, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל.

אנא, קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש במערכת מעיד על הסכמתך להם.

* תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מכוונים לשני המינים כאחד.

2. הרשמה לשירות ותשלום

 

חלק מהשירותים הניתנים במערכת דורשים הרשמה. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.

בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

המערכת שומרת לעצמה זכות לבטל חברות של חבר ללא כל הסברים וללא הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

משתמשים במערכת שאינם משלמים באופן פעיל (חשבון חינמי או ללא חשבון כלל) מוותרים מראש על הזכות לתביעה בכלל ועל כל תואנה לפיצוי, תשלום נזקים וכדומה בפרט. השימוש במערכת הנו 'כמות-שהוא' (as-is).

חלק מהתכונות ניתנות ללקוחות משלמים בלבד. במקרה של תואנה נגד האתר מכל סיבה שהיא, מוסכם מראש שמקום ההידיינות, התביעה, המשפט וכל עניין שהוא יהיה בבית המשפט בירושלים, ישראל. בכל מקרה, לא יוכל הסכום הכולל של התביעה להיות גבוה מהחלק היחסי (מבחינת זמן) של סכום התשלום בפועל עבור התכונה כלפיה מופנית התואנה.

ברכישת מוצרים מהאתר הינכם מאשרים אוטומטית קבלת מבצעים ודיוורים. כמו כן, תוכלו להסיר עצמכם בתחתית הדיוור לפי חוק.

3. תכנים

 

 הנך מנוע מלהשתמש במערכת כדי לתת במה לתכנים מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. כמו כן, הנך מנוע מלפרסם תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך, ותכנים אשר מכילים וירוסי מחשב ורוגלות מכל סוג שהוא.

המערכת רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת בהתאם לדרישה מגורמים מוסמכים.

 

האתר לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

המערכת עשויה לשמור את כתובת ה-IP של מגיש הטופס שלך אך אינה מתחייבת לכך. מוסכם שמערכת האתר לא תבצע בירור אודות מגיש הטופס אלא על פי צו של בית משפט ובמידה שהמידע קיים במערכת.

 על מנת לשמור על רמה גבוהה של חזות הטפסים ותדמית האתר, רשאים מנהלי האתר לתקן שגיאות כתיב ותחביר וכן לתקן את התצוגה הגראפית של הטופס.

4. שדרוגים ותפעול שוטף

 

המערכת עשויה להציע מגוון רחב של כלים שהלקוח (המשתמש) יכול להשתמש בהם. האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת. האתר אינו מתחייב לכך. כמו כן, האתר שומר לעצמו את הזכות להוריד תכונות או לשנותן ללא הודעה מוקדמת, בין אם באופן זמני או לצמיתות ובין אם באופן גורף או למשתמש מסוים.

 האתר רשאי לסגור את המערכת לצורך שדרוגים ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך. עם זאת, כאשר יתבצע שדרוג מתוכנן, שיגרום למערכת להיות לא זמינה מעבר למספר דקות, ישתדל האתר להתריע מראש על השדרוג באמצעות הודעה בעמוד הראשי של האתר. שדרוגים יבוצעו לרוב בשעות הלילה הקטנות ו/או בסופי שבוע.

  האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת של השרת עליו יושב האתר. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כגון עוגמת נפש , שייגרמו לך או לרכושך או לעסקיך עקב כך. כמו כן, מדובר בגרסת בטא (BETA) שהיא גרסת ניסיון ובשל כך מועדת לתקלות בהגדרתה.

5. פרטיות

 

 האתר יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת במערכת. במקרה זה רשאי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

האתר ובעליו רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות. סעיף זה מתייחס גם לממלאים את הטפסים וגם לשליחת הצעות שדרוג ופרסומים שונים מטעם האתר ומטעם קבוצת קוד פתוח לישראל.

6. אבטחת מידע

האתר לא יהיה אחראי על חומר שיימחק לך מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו.

7. שימושים בלתי חוקיים במערכת

 

 חל איסור חמור לשנות את אופן פעולת המערכת.

 חל איסור חמור להשתמש במערכת באופן שאינו מתיישב עם החוק הישראלי באופן מלא.

8. תמיכה טכנית

האתר מבוסס על WIX .ייתכנו שיבושים שאינם תלויים באתר ספיציפי זה. מנהלי האתר יעשו מאמץ לתקן שיבושים, אך אינם מבטיחים תיקון מיידי או בכלל.

9. שינויים בתנאי השימוש

 

 האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש. עם זאת, במקרה של שינויים קריטיים ידאג האתר ליידע את חבריו באמצעות הודעה בעמוד הראשי של המערכת.

האתר רשאי לגבות תשלום עבור כל שירות, גם אם בתקופת שימוש קודמת השירות ניתן חינם. האתר רשאי לשנות מחירים ותנאי קבלת שירות זה או אחר מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש, ובלבד שלא יחויב משתמש בדיעבד על שירותים שקיבל בתקופה קודמת.

המשתמש ישמור ויגבה לשימושו באופן תדיר כל מידע שנאסף באתר. באופן זה לא ייפגע במידה ותנאי שירות זה או אחר ישתנו.

10. אבטחה

 

 פרטי ההגשות של הטפסים אינם גלויים לעין אך הם אינם נשלחים באמצעות פרוטוקול אינטרנט מאובטח. כמו כן, בשל שירות קבלת הודעה לתיבת האימייל שלך כל אימת שמוגש טופס, לא ניתן לספק טופס מאובטח (שליחה לכתובת אימייל נחשבת ללא מאובטחת). כיוון שכך, אסור לך לבקש מן המבקרים בטופס שלך פרטים רגישים כגון פרטי כרטיס אשראי.

- - - - - - - - -

שתפו את האפליקציה שלנו!

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

צרו קשר ונשמח לתת מענה

adi.vegan@gmail.com

TEL: 050-5899313

© כל הזכויות שמורות  VEGAN SENSE 2017 לקריאת תנאי השימוש באתר >>>